Zápis do MŠ 2023


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOŽNÍK 02.05.2023


Elektronický předzápis: 01.04.-30.04.2023

Na webových stránkách MŠ Rohožník: www.ms-rohoznik.cz


Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: 
https://www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/rohoznik
Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu. 


Vydání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenčního listu: 

a) na webových stránkách MŠ www.ms-rohoznik.cz

b) od 24.04.2023 do 28.04.2023 - v mateřské škole od 7.00 do 17.00 hodin


Přijímání žádostí: 02.05.2023 od 8:00 do 18:00 hodin v Mateřské škole Rohožník


Potřebné doklady nutné při zápisu do MŠ:

     1. Předložit k nahlédnutí - Rodný list dítěte

     2. Doložit - Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání

     3. Předložit kopii - Vyplněný evidenční list včetně potvrzení od lékaře. 


Nahlédnutí do spisu: 04.05.2023 od 10:00 do 17:00 hodin v MŠ Rohožník

Zveřejnění výsledků zápisu přijatých dětí na webu MŠ a dveřích MŠ: ve středu - 08.05.2023

Odevzdání Zápisového lístku přijatých dětí do preferované MŠ včetně Evidenčního listu: do pátku 12.05.2023 do 17:00 hodin v MŠ Rohožník

Vydání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) do MŠ: 23.05.2022 od 8:00 do 17:00 hodin v MŠ Rohožník

Těšíme se na Vás