Aktuality


INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Vážení rodiče,

informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí na školní rok 2023/2024 se uskuteční 14.06.2023 od 16.00 hodin ve třídě Mravenečci.

Těšíme se na setkání


Organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu 2023

O Z N Á M E N Í

V termínu 03.07.2023 – 14.07.2023 bude zajištěn provoz v Mateřské škole Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro předem přihlášené děti dle zákona č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V termínu 17.07.2023 – 28.07.2023 bude zajištěn provoz v Mateřské škole Sluníčko, Čentická 2856, Praha 21 -Újezd nad Lesy, pro předem přihlášené děti dle zákona č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

S odvoláním na § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání bude přerušen provoz Mateřské školy Rohožník od 01.07.2023 do 31.08.2023. Provoz MŠ Rohožník začíná dnem 04.09.2023.

Úplata a stravné bude přesně vypočítáno. Platba proběhne od 5.6.2023 do 9.6.2023 od 7,00 do 13,00 hodin u vedoucí školní jídelny mateřské školy Evy Pupové. (nebo po dohodě). Úplata za předškolní vzdělávání při prázdninovém provozu se nevrací, stravné bude vráceno pouze v případě řádné omluvy.

Váš zájem dejte na vědomí učitelkám na třídě do 31.05.2023

V Praze, dne: 24. 03. 2023

Mgr. Iveta Průšová, ředitelka školy


Vážení rodiče,

z organizačních a personálních důvodů se odpolední akce 17.5.2023 Den matek s Inkou Rybářovou ruší.

Děkujeme za pochopení


"KOUZELNÁ POHÁDKOVÁ NOC" - NOCOVÁNÍ V MŠ

ze středy 10. na čtvrtek 11. května 2023

NA PŘEDŠKOLNÍ DĚTI ČEKÁ:

VEČERNÍ DOBRODRUŽSTVÍ ZA POHÁDKOU, ČTENÍ Z KNÍŽEK VEČERNÍ DISKOTÉKA, BOJOVKA

DĚTEM NA SPANÍ V MŠ DONESTE:

SPACÁK, PYŽAMKO, MAZLÍČKA NA SPANÍ, KNÍŽKU, BATERKU, NĚJAKOU DOBRŮTKU /SUŠENKU, OVOCE… /

DĚTI PŘIVEĎTE DO MŠ V 18hod. /po večeři – nezajišťujeme/. NOCOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ JE DOBROVOLNÉ A JE NA VAŠEM UVÁŽENÍ.

Případné bližší informace u třídních učitelek :)


Velikonoční barevný týden

3.4. - 6.4.2023


Modré pondělí - přijdeme v modrém oblečení
Žluté úterý - přijdeme ve žlutém oblečení
Škaredá středa - přijdeme v barevném oblečení, nebudeme se mračit :), dopoledne budeme hledat poklad od zajíčka
Zelený čtvrtek - přijdeme v zeleném oblečení
Velký pátek - státní svátek


Děkujeme :)

Den otevřených dveří v Mateřské škole Rohožník

Náhradní termín

Vážení rodiče,

přijďte si prohlédnout se svými dětmi naší mateřskou školu, seznámit se s prostředím a školním vzdělávacím programem mateřské školy.

Kdy: středa 12.04.2023 od 9,00 hodin do 11,00 hodin 

Program: prohlídka prostorů mateřské školy, schůzka se statutárním zástupcem mateřské školy

Těšíme se na vás kolektiv MŠ


OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY


Vážení rodiče,

od středy 29.3.2023 je provoz v naší mateřské škole opět obnoven.

Děkujeme za pochopení


MŠ ROHOŽNÍK ZŮSTÁVÁ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA Z DŮVODU HAVÁRIE VODY.


!!! POZOR DŮLEŽITÉ !!!

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÁŽENÍ RODIČE,

Z DŮVODU HAVÁRIE VODY BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA OD PONDĚLÍ 27.3.2023 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA. INFORMACI O OTEVŘENÍ ŠKOLY VÁM VČAS OZNÁMÍME.

Z TOHOTO DŮVODU SE PROZATÍM RUŠÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (29.3.2023).

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOŽNÍK 02.05.2023

Elektronický předzápis: 01.04.-30.04.2023

Na webových stránkách MŠ Rohožník: www.ms-rohoznik.cz


Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
https://www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/rohoznik
Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Vydání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenčního listu:

a) na webových stránkách MŠ www.ms-rohoznik.cz

b) od 24.04.2023 do 28.04.2023 - v mateřské škole od 7.00 do 17.00 hodin


Přijímání žádostí: 02.05.2023 od 8:00 do 18:00 hodin v Mateřské škole Rohožník


Potřebné doklady nutné při zápisu do MŠ:

1. Předložit k nahlédnutí - Rodný list dítěte

2. Doložit - Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání

3. Předložit kopii - Vyplněný evidenční list včetně potvrzení od lékaře.


Nahlédnutí do spisu: 04.05.2023 od 10:00 do 17:00 hodin v MŠ Rohožník

Zveřejnění výsledků zápisu přijatých dětí na webu MŠ a dveřích MŠ: ve středu - 08.05.2023

Odevzdání Zápisového lístku přijatých dětí do preferované MŠ včetně Evidenčního listu: do pátku 12.05.2023 do 17:00 hodin v MŠ Rohožník

Vydání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) do MŠ: 23.05.2022 od 8:00 do 17:00 hodin v MŠ Rohožník

Těšíme se na Vás


Setkání s učitelkami ZŠ pro rodiče předškoláků


Vážení rodiče,

Rádi bychom pozvali rodiče předškoláků na setkání s učitelkami ZŠ. Získáte informace o všem, co vaše dítě bude potřebovat, než vstoupí do školy.

Setkání se bude konat v pondělí 20.03.2023 od 16:00 hodin ve třídě MRAVENEČCI.

Těšíme se na setkání kolektiv MŠ


Potvrzení o výši výdajů v roce 2022


Vážení rodiče,

za rok 2022 je možné si za dítě navštěvující mateřskou školu uplatnit slevu na dani.

OHLEDNĚ POTVRZENÍ O VÝŠI VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE V ROCE 2022, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Pupovou email: msrohoznikjidelna@seznam.cz, telefon: 605296884

Je nutné toto vaše potvrzení odevzdat do své mzdové účtárny, případně si sám uplatnit ve svém daňovém přiznání za rok 2022. Uplatňuje vždy jeden rodič, tj. nelze dělit mezi rodiče.

Prosíme nahlásit na koho z rodičů má být potvrzení vystaveno.Fotografování v MŠ

13.10.2022 /čtvrtek/ se budou děti fotografovat.

Děti přiveďte do 8,00hod.

Děkujeme


Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti
v Praze pro roky 2022-2023

Odevzdání žádostí (dokumenty ke stažení níže) do pátku 23. 9. 2022 12:00 hodin.


INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

VÁŽENÍ RODIČE, ZVEME VÁS NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU,

KTERÁ SE KONÁ V ÚTERÝ 06.09.2022 OD 17,00HODIN

VE TŘÍDĚ MRAVENIŠTĚ - MRAVENEČCI.

PROSÍME, ZAJISTĚTE SI NA TUTO DOBU HLÍDÁNÍ DĚTÍ DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI S VÁMI.

PROSÍME O ÚČAST NA TÉTO SCHŮZCE.

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                                                                                                                                                    


Navýšení ceny stravného 2022

Vážení rodiče,

z důvodu rostoucích cen potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného o 5 Kč.

pro děti 3 - 6 let 55 Kč/den ......1100 Kč/měsíc

pro děti 7-10 let (děti s odkladem školní docházky) 58 Kč/den...1160 Kč/měsíc

Tato změna je platná od 1.9.2022!!!

Děkujeme za pochopení

Eva Pupová                                  

vedoucí školní jídelny                

tel: 605 296 884                           

msrohoznikjidelna@seznam.cz


 CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MŠ??????

Všechny věci řádně podepsané!!!

  • PŘEVLEČENÍ DO TŘÍDY A NA ZAHRADU
  • VĚTŠÍ BATOH NA PŘENÁŠENÍ VĚCÍ
  • NÁHRADNÍ SPODNÍ PRÁDLO, PONOŽKY, TRIKO, TEPLÁKY
  • PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ PLÁŠTĚNKU, VHODNOU OBUV -HOLINKY
  • BAČKŮRKY (pantofle a CROCSY zakázány z bezpečnostních důvodů!!!!)
  • SPÍCÍ DĚTI PYŽAMO
  • ZÁSTĚRA nebo VELKÉ TRIKO na pracovní činnosti
  • ENCYKLOPEDIE
  • KOPIE KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
  • 2 ROUŠKY V UZAVÍRATELNÉM SÁČKU

A PŘEDEVŠÍM VAŠI PODPORU, pozitivní ladění na vstup dítěte do mateřské školy (noví kamarádi, paní učitelky, které se na každé dítě těší a pomůžou mu zvládnout počáteční nejistotu, společné prožitky při hře, poznávání a objevování nového v životě i pohádkách, písničky, barvičky, cvičení, pobyt na zahradě, vycházky, množství hraček, divadélka, výlety, kroužky apod.)

Kolektiv MŠ ROHOŽNÍK :)


Vstup osob do MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci, bude od 14.3.2022 umožněn zákonným zástupcům dětí, třetím osobám vstup do budovy MŠ.

S účinností od 14.3.2022

Mgr. Iveta Průšová     

Statutární zástupce školy


Zákaz vstupu osob do MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci výskytu COVID - 19, nebude od 22.11. 2021 umožněn vstup zákonným zástupcům dětí do budovy MŠ, ani jiným osobám, než jsou zaměstnanci MŠ. Zaměstnanci školy převezmou a vydají dítě u vstupu do budovy.

S účinností od 22.11.2021

Mgr. Iveta Průšová      

Statutární zástupce školy