Pro rodiče

Platby

Školné

  • částka 898,- Kč 
  • číslo účtu 2000904359/0800  Česká spořitelna a.s.
  • variabilní symbol: bude přidělen v září při nástupu do MŠ
  • neplatí pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky
  • Splatnost vždy k 7.dni příslušného kalendářního měsíce ( první platba do 14.9.2023)

Stravné

  • částka 1100,- Kč , děti s odkladem školní docházky 1160,-Kč
  • číslo účtu 7034 - 2000904359/0800 Česká spořitelna a.s.
  • variabilní symbol: bude přidělen v září při nástupu do MŠ
  • Splatnost vždy k 7.dni příslušného kalendářního měsíce ( první platba od 14.9.2023)