Personál MŠ Rohožník

Pedagogičtí pracovníci školy

Ředitelka školy: Mgr. Iveta Průšová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Miluše Dobešová

Regina Vítů

Irena Radová

Hana Pavlíková

Irena Smolíková

Monika Růžičková


Školní asistentka a Asistentka pedagoga: Klára Boukalová

Dvojjazyčný asistent pedagoga: Markéta Uherová

Asistentka pedagoga: Bc. Dana Janoušková

Provozní zaměstnanci školy

Hospodářka školy: Eva Pupová

Školní jídelna

Marie Škorpilová

Jarka Soldánová

Úklid

Štěpánka Světlíková

Petra Mocová