Projekt : Celé Česko čte dětem

Mateřská škola Rohožník je zapojena do projektu "Celé Česko čte dětem" Veškeré informace o projektu naleznete na www.celeceskoctedetem.cz

Prostřednictvím společného čtení budujte pevné vazby v rodině, rozvíjejte emocionální zdraví dětí paměť, představivost a myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst".

Čtěte dětem 20 minut denně, každý den.