Projekt : Relaxační cvičení s prvky jógy

Projekt zpracovala: Regina Vítů

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:
Cvičení bude obsahovat výuku správného dýchání, cviky na vhodné držení těla, relaxaci a jednoduché jógové cviky vše hravou a zábavnou formou přiměřeně věku dětí. Krátká cvičení budou zařazována v průběhu celého dne. Ráno ve třídě, venku na zahradě, v tělocvičně i před spaním.
Budeme využívat relaxační hudbu, hrát pohybové hry, učit se o zdravém životním stylu, také jak zdravě jíst a odpočívat.