O nás

Charakteristika školy :
Škola byla otevřena v lednu roku 1982, jako podniková mateřská škola Českých drah. Od roku 1996 je v právní subjektivitě.
Mateřská škola má tři třídy se samostatnými vchody. Jednotlivé třídy jsou propojeny spojovacími chodbami, v případě potřeby lze přecházet s dětmi po celé budově. Využívá se to zejména při společných akcích jako je divadelní představení, zájmové činnosti apod.
Prostor tříd je členěn do tří místností - herna, třída a tělocvična, která je zároveň ložnicí. Veškeré prostory jsou plně využívány.
K budově patří velká zahrada, hojně využívaná v létě i v zimě.

Vize školy :
Chtěli bychom dosáhnout toho, aby naše mateřská škola nebyla jen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy, což pro generaci, která vyrůstala v jiném duchu není snadné. Cílem je, aby rodiče žili s dětmi, ne vedle nich.

Školní vzdělávací program pro rok 2022/2024 : Človíčkova dobrodružství